mozilla

Mozilla Nederland LogoDe Nederlandse
Mozilla-gemeenschap

Introductie

Het internet wordt steeds meer een belangrijk deel van ons leven.

Het Mozilla-project is een wereldwijde gemeenschap van mensen die gelooft dat openheid, innovatie en gelegenheid de sleutel zijn voor de blijvende gezondheid van het internet. We hebben samengewerkt sinds 1998 om er zeker van te zijn dat het internet ontwikkeld wordt op een manier die voor iedereen zijn voordeel oplevert. We zijn het meest bekend van het maken van de webbrowser Mozilla Firefox.

Het Mozilla-project gebruikt een op een gemeenschap gebaseerde benadering om open-sourcesoftware van wereldklasse te maken en nieuwe types van gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen. We creëren gemeenschappen van mensen die betrokken zijn om de beleving van het internet voor iedereen te verbeteren.

Als resultaat van deze inspanningen hebben we een aantal principes gedestilleerd waarvan wij denken dat ze van belang zijn voor het internet om te blijven profiteren van het publieke goed en ook de commerciële aspecten van het leven. We leggen de principes hieronder uit.

De doelen van het manifest zijn:

 1. een visie voor het internet uit te spreken waarvan Mozilla-deelnemers willen dat de Mozilla Foundation ze nastreeft;
 2. mensen aanspreken, of ze nou wel of niet een technische achtergrond hebben;
 3. Mozilla-medewerkers trots maken op wat we doen en ons motiveren om door te gaan; en
 4. een raamwerk maken voor andere mensen om deze visie op het internet te verspreiden.

Deze principes zullen niet vanzelf tot leven komen. Er zijn mensen nodig om van het internet een plaats te maken die open is en waar iedereen kan meewerken – mensen die individueel opereren, samenwerken in groepen, en anderen leiden. De Mozilla Foundation wil met toewijding de principes uit het Mozilla-manifest uitdragen. We nodigen anderen uit om mee te doen en het internet voor iedereen een betere plek te maken.

Principes

 1. Het internet is een integraal deel van het moderne leven en een sleutelcomponent in: scholing, communicatie, samenwerking, handel, ontspanning en maatschappij als geheel.
 2. Het internet is een wereldwijde publieke hulpbron die open en toegankelijk moet blijven.
 3. Het internet is er om het leven van individuele mensen verrijken.
 4. Ieders veiligheid op het internet is fundamenteel en kan niet als optioneel behandeld worden.
 5. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zijn eigen ervaringen op het internet vorm te geven.
 6. De uitwerking van het internet als een publieke hulpbron is afhankelijk van interoperabiliteit (protocollen, dataformaten, inhoud), innovatie en gedecentraliseerde wereldwijde samenwerking.
 7. Vrije en open-sourcesoftware bevordert de ontwikkeling van het internet als een publieke hulpbron.
 8. Transparante gemeenschapsprocessen bevorderen samenwerking, verantwoordelijkheid en vertrouwen.
 9. Commerciële inbreng in de ontwikkeling van het internet brengt vele voordelen; een balans tussen commerciële doelen en publiek voordeel is van belang.
 10. Het benadrukken van het publieke voordeel van aspecten van het internet is een belangrijk doel, tijd, aandacht en toewijding waardig.

Het Mozilla-manifest uitdragen

Er zijn veel verschillende manieren om de principes van het Mozilla-manifest uit te dragen. We verwelkomen een breed aanbod van activiteiten en kijken uit naar dezelfde creativiteit die Mozilla-medewerkers al hebben laten blijken in andere onderdelen van het project. Een elementaire en erg effectieve manier om het manifest te steunen voor mensen die niet sterk betrokken zijn met het Mozilla-project, is om Mozilla Firefox en andere producten te gebruiken die de principes van het manifest uitdrukken.

De belofte van de Mozilla Foundation

De Mozilla Foundation belooft om het Mozilla-manifest te steunen in zijn activiteiten. Specifiek zullen we:

 • open-sourcetechnologie maken en inschakelen en gemeenschappen die de principes van het manifest steunen;
 • prachtige consumentenproducten die de principes van het manifest steunen maken en aanbieden;
 • de middelen van Mozilla (intellectueel eigendom zoals copyrights en handelsmerken, infrastructuur, fondsen en reputatie) gebruiken om het internet als open platform te behouden;
 • modellen voor het maken van economische waarde voor publiek voordeel bevorderen; en
 • de principes van het Mozilla-manifest bekend maken in publieke gesprekken en in de internetindustrie.

Sommige activiteiten van de Foundation zijn op dit moment het maken, aanbieden en promotie van consumentenproducten deze worden primair door de dochteronderneming van de Mozilla Foundation, de Mozilla Corporation doorgevoerd.

Uitnodiging

De Mozilla Foundation nodigt iedereen die de principes van het Mozilla-manifest steunt uit om met ons mee te doen en om nieuwe manieren te vinden deze visie op het internet werkelijkheid te maken.

Vertaling gemaakt door Wim Benes en Hendrik Maryns