mozilla

Mozilla Nederland LogoDe Nederlandse
Mozilla-gemeenschap

Ferantwurdlike minsken

  • AMO: Mark Heijl
  • Calendar: Koen Hendrickx
  • Mozilla Firefox: Tim Maks van den Broek
  • Seamonkey: Niek dekker
  • Mozilla Sunbird: Koen Hendrickx
  • Mozilla Thunderbird: Tim Maks van den Broek
  • Frysk: Wim Benes
  • Fennec / mobile: Tim Maks van den Broek
  • Mozilla(europe).com : Ben Branders

Steat

Iepensteande bugs

CVS

Yn dit dokumint is te lêzen hoe't it cvs-systeem fan Mozilla wurket en hoe't jo patches meitsje kinne om de oersetting fan de Mozilla-produkten te ferbetterjen. Troch patches te meitsjen meitsje jo de kâns op flaters lytser en it sparret Mozilla-NL wer tiid.

Tafoegings oersette

Yn dit dokumint is te lêzen hoe't jo Firefox-tafoegings yn it Nederlânsk oersette kinne. Deselde wurkwize jild ek foar it Frysk.

Oersetwurdboek

Yn dit dokumint is in wurdboek te finen dat hantearre wurde moat by it oersetten fan Mozilla-produkten en tafoegings. Dit soarget foar in konsistinte oersetting fan de ferskate produkten.