mozilla

Mozilla Nederland LogoDe Nederlandse
Mozilla-gemeenschap

Voor de vertalers is er dit vertaalwoordenboek met de vertaling van vaak voorkomende termen. Als we de overeengekomen namen consistent gebruiken, komt dat zowel de vertaling als de snelheid van vertaling ten goede. Wees echter niet beschroomd om als de context dat toelaat ook vertalingen gebruiken die hier niet vermeld staan (en laat het dan ook weten op deze pagina). Kom je in een vertaaltekst een nieuwe term tegen, voeg hem dan vooral toe, zodat anderen er ook niet meer naar op zoek hoeven.

Inhoud


1 Algemene regels

  • Spreek de gebruiker aan met u, niet je.
  • Helpfiles auteursrecht: Auteursrecht © 2003-20xx Medewerkers van het Mozilla Help Viewer Project. (Gebruik het actuele jaar.)
  • Aangezien wij als Mozilla-NL vaak dezelfde richtlijnen volgen als de vertaling van KDE, slaat de uitleg in de KDE-vertaalgids en de bijbehorende woordenlijst ook op de vertaling van Mozilla. De woordenlijst op deze pagina heeft wel voorrang.
  • Voor andere zaken waarover wordt getwijfeld kunnen de woorden worden opgezocht in het Vrijschrift-woordenboek of in de lijst met online woordenboeken die GNOME-NL heeft opgesteld.


1.1 Aanhalingstekens en apostroffen

In de Nederlandse vertaling gebruiken wij zgn. ‘gekrulde’ aanhalingstekens en apostroffen. Dit omdat deze typografisch beter staan, en de Unicode-standaard ook aanraadt in plaats van de ' een ’ te gebruiken voor apostroffen. Een overzicht van de tekens:

Teken Unicode DTD Properties Toetscombinatie (qwerty internationaal)
enkele aanhalingstekens openen U+2018 ‘ \u2018 ALTGR + 9
enkele aanhalingstekens sluiten U+2019 ’ \u2019 ALTGR + 0
apostrof U+2019 ’ \u2019 ALTGR + 0
dubbele aanhalingstekens openen U+201C “ \u201C ALT + 0147 (Windows)

ALTGR + SHIFT + [ (Linux)
dubbele aanhalingstekens sluiten U+201D ” \u201D ALT + 0148 (Windows)

ALTGR + SHIFT + ] (Linux)

Je kunt de tekens zelf gewoon in de Unicode-gecodeerde bestanden gebruiken. Mozilla gebruikt - tegen de richtlijnen van Sun in - voor bijna alle bestanden utf-8. Voor uitzonderingen, zie DMO.

Als je geen qwerty-internationaal gebruikt, zijn deze tekens eenvoudig in de ‘character map’ (Start / Programma’s / Bureau-accessoires / Systeemwerkset / Speciale tekens) te vinden. Kies daarvoor ‘Geavanceerde weergave’, ‘Groeperen op: Unicode-subbereik’, ‘Algemene interpunctie’, en daar staan ze dan tussen.

Voor Linux is er het programma ‘gucharmap’, dat net zo werkt.

Waarschuwing:
Gebruik nooit en te nimmer de accenttekens ` (U+0060) en ´ (U+00B4). Dit zijn geen aanhalingstekens, ze hebben een ander doel en ze zien er anders uit. Het gebruik van deze tekens veroorzaakt bijvoorbeeld ongewenste extra spatiëring.


2 De woordenlijst

Wanneer er meerdere mogelijkheden zijn gegeven, geniet de eerste de voorkeur.


2.1 Algemene termen

Engels Nederlands
Deploy Inzetten / uitbouwen (evt. ook uitbreiden / verspreiden / gebruiken, afhankelijk van context)
Legal structure Rechtsvorm
Foundation Stichting
Non-profit Non-profit / stichting / zonder winstbejag
Communities Gebruikersgroepen / gemeenschappen
Contributors Medewerkers
Section Hoofdstuk / sectie
Release Uitgave / uitbrengen / lanceren (evt. ook uitgeven / publiceren)
Feature Functie / mogelijkheid
Software Software / programmatuur
Update (zn) Update
Update (ww) Bijwerken / vernieuwen
Upgrade (zn) Upgrade / nieuwe versie
Upgrade (ww) Upgraden / bijwerken / nieuwe versie downloaden
Specify Aangeven / opgeven / kiezen / specificeren


2.2 Algemene internettermen

Engels Nederlands
Browser Webbrowser / internetbrowser
Browsing Navigeren
Surf Surfen
Web page Webpagina
Website Website
Site Website
Homepage Startpagina
Link Koppeling
Bookmark Bladwijzer (Netscape/Opera-terminologie)
Download Downloaden / ophalen
Retrieve Ophalen
Encrypted connection Beveiligde verbinding / versleutelde verbinding
Reload Vernieuwen
Character encoding Tekenset

2.3 Mozilla-termen

Engels Nederlands
Tabbed Browsing Navigeren met tabbladen
Tab Tabblad
Bookmark Bladwijzer
Toolbar Werkbalk
Extension Extensie
Theme Thema
Keyword Sleutelwoord


2.4 UI-termen

Engels Nederlands
Double-click Dubbelklikken
Right-click Klikken met rechts
Left-click Klikken
Middle-click Midden-klikken / klikken met de middelste knop
Drag ’n Drop Slepen naar (vertalen van ‘drop’, plaatsen, is veelal niet nodig)
Keyboard shortcut Sneltoets


2.5 UI-widgetstermen

Engels Nederlands
Checkbox Selectievakje (“vakje aanvinken”)
Check Aanvinken
Uncheck Het vinkje weghalen / uitvinken
Panel Paneel
Frame Deelvenster
Icon Pictogram


2.6 Standaard Windows-terminologie

Engels Nederlands
Window Venster
Folder Map
File Bestand
Edit Bewerken
View Beeld
Go Ga
History Geschiedenis
Tools Extra
Help Help


2.7 Standaard sneltoetsen in Firefox

Engels Engels Engels Nederlands Sneltoets
File Bestand B
New Window Nieuw venster N
New Tab Nieuw tabblad T
Open Location Locatie openen L
Open File Bestand openen O
Close Window Venster sluiten E
Close Tab Tabblad sluiten S
Save page as Pagina opslaan als P
Send Link Koppeling versturen U
Page Setup Pagina-instellingen I
Print Preview Afdrukvoorbeeld V
Print Afdrukken D
Import Importeren M
Work Offline Offline werken F
Exit Afsluiten A
Edit Bewerken W
Undo Ongedaan maken O
Redo Opnieuw uitvoeren U
Cut Knippen N
Copy Kopiëren K
Paste Plakken P
Delete Verwijderen W
Select All Alles selecteren A
Find in This Page Zoeken Z
Find Again Opnieuw zoeken E
Preferences (Linux) Voorkeuren (Linux) V
View Beeld L (Hiervoor wordt L gebruikt i.p.v. de standaard D in Windows, omdat ALT-D al een functie heeft, nl. de adresbalk selecteren. IE doet dit ook, om dezelfde reden.)
Toolbars Werkbalken W
Menu Bar Menubalk M
Navigation Toolbar Navigatiewerkbalk N
Bookmarks Toolbar Bladwijzerwerkbalk B
Customize Aanpassen A
Status Bar Statusbalk B
Sidebar Zijbalk Z
Bookmarks Bladwijzers B
History Geschiedenis G
Stop Stoppen S
Reload Vernieuwen N
Zoom Zoomen O
Zoom In Inzoomen I
Zoom Out Uitzoomen U
Reset Herinitialiseren H
Zoom Text Only Alleen tekst zoomen T
Page Style Paginastijl P
No Style Geen stijl G
Basic Page Style Basisstijl B
Character Encoding Tekenset E
Auto-Detect Automatisch herkennen A
More Encodings Meer M
Customize List Lijst aanpassen L
Page Source Paginabron R
Full Screen Volledig scherm D
History Geschiedenis G
Back Terug
Forward Vooruit
Home Startpagina
Show All History Alle geschiedenis tonen
Recently Closed Tabs Onlangs gesloten tabbladen
Recently Closed Windows Onlangs gesloten vensters
Bookmarks Bladwijzers A
Bookmark This page Bladwijzer voor deze pagina maken
Subscribe to This Page Abonneren op deze pagina
Bookmark All Tabs Bladwijzer voor alle tabbladen maken
Organize Bookmarks Bladwijzers ordenen
Tools Extra X
Web Search Zoeken op het web Z
Downloads Downloads D
Add-ons Add-ons A
Error Console Foutconsole F
Page Info Pagina-info I
Start Private Browsing Privénavigatie starten P
Clear Recent History Recente geschiedenis wissen R
Options (Windows) Opties (Windows) O
Help Help H
Firefox Help Firefox Help H
For Internet Explorer Users Voor Internet Explorer-gebruikers I
Troubleshooting Information Probleemoplossingsinformatie P
Release Notes Uitgaveopmerkingen U
Report Broken Website Defecte website rapporteren D
Report Web Forgery Webvervalsing rapporteren W
Check for Updates Controleren op updates C
About Mozilla Firefox Over Mozilla Firefox F